Image

İmar Planlarının Yargısal Denetimi

Yazarlar: Kerem Canbazoğlu - Dilhun Ayaydın

İmar planlarının yargısal denetimi, gerek imar mevzuatın karmaşık yapısı gerekse imar planı olarak adlandırılan idari işlemin mahiyeti gereği idari yargının sorunlu alanlarından birini teşkil etmektedir. Çalışmanın amacı, İmar Kanunu’nda düzenlenen imar planlarının, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda düzenlenen yargısal denetimi ve bu yargısal denetim sırasında idare hukuku yönünden ortaya çıkan meseleleri ortaya koymak ve iptal yahut yürütmenin durdurulması kararının alt ölçekli imar planları ve plana dayalı tesis edilmiş birel işlemler üzerine olası etkisini değerlendirmektir. (Özetten)

Makalenin tümü için lütfen tıklayınız.