Image

Vergilendirme ve Vergi Alacağının Cebren Tahsili Süreçlerinde Tesis Edilen İşlemlerin Ayrılabilir İşlem Teorisi Çerçevesinde Yargısal Denetimi

Yazar: Kerem Canbazoğlu

Vergi alacağının doğumu ve tahsili süreçlerinde tesis edilen işlemler temel hakları doğrudan etkileyebilecek nitelik taşıdıkları için idari yargı denetiminin etkinliği bu konuda oldukça önemlidir. Söz konusu etkinlik ayrılabilir işlemler teorisi aracılığı ile iptal davalarına konu edilebilecek idari işlemlerin sayısının arttırılması ile gerçekleştirilebilir. Ancak Danıştay’ın istikrara ulaşmış uygulamasında ayrılabilir işlemler teorisi ile ilgililere idari işlemin dava edilebilmesi yönünde ilgililerine tanınan hakkı daraltıcı biçimde yorumlandığı görülmektedir. Bu çalışmada vergi borcu yahut alacağının ortaya çıkması ve tahsili süreçlerinde tesis edilen işlemlerin ayrılabilir işlemler teorisi sayesinde iptal davasına konu edilebilirlikleri tartışılmak amaçlanmaktadır. (Özetten)

Makalenin tümü için lütfen tıklayınız.